RODO

„Proszę, zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym, który jestem zobowiązany wykonać wobec Ciebie zgodnie z art. 13 RODO”

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Piaskowski – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIZJOLOGIKA Piotr Piaskowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 207/99, 04-077  Warszawa, NIP: 592-212-20-56.

Dane kontaktowe administratora

Możesz skontaktować się ze mną we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • pod adresem e-mail: piotr@fizjologika.pl
 • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępy na mojej stronie internetowej www.fizjologika.com (dalej: „Strona”)
Rodzaje danych osobowych

Na FIZJOLOGIKA-STORE przetwarzam następujące dane osobowe, których podanie przez Ciebie jest dobrowolne, ale niezbędne do:

 • zarejestrowania się i zalogowania (imię, nazwisko, adres e-mail, ustalone przez Ciebie hasło)
 • dokonywania zakupów (imię, nazwisko, dane teleadresowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, nazwę utworzonego konta, dane dot. płatności regulowanych za wybrane przez Ciebie szkolenia/webinary online)
 • dane osobowe, które podajesz opcjonalnie, to numer ewidencyjny NIP (np. w przypadku żądania wystawienia faktury), oraz informacje, które możesz umieścić w komentarzu do zamówienia składanego na FIZJOLOGIKA-STORE
 • dodatkowo, gdy skorzystasz z uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy lub uznania Twojej reklamacji) – proszę o podanie numeru rachunku oraz nazwy banku w celu prawidłowego dokonania zwrotu (jeżeli zwrot ma trafić bezpośrednio do Ciebie).
Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Niezbędność zawarcia i prawidłowego wykonania umowy na zasadach opisanych w  Regulaminem FIZJOLOGIKA-STORE (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Oznacza to, że Twoje dane osobowe, są przetwarzane w szczególności do:

 • zarejestrowania i założenia konta w FIZJOLOGIKA-STORE
 • zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem FIZJOLOGIKA-STORE
 • prawidłowe dokonanie rozliczeń Twoich zakupów
 • dostarczenie zakupionego kursu/webinaru online
 • skutecznego skorzystania przez Ciebie z uprawnień konsumenckich.
 • Realizacja mojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:
 • możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, lub z faktu przetwarzania Twoich danych osobowych
 • realizacja marketingu bezpośredniego związanego wyłącznie z moją działalnością zawodową (np. informowanie o kolejnych szkoleniach, webinariach, podcastach, aktualnościach pojawiających się na Stronie)
 • udzielenie odpowiedzi na pytanie, które kierujesz poprzez dedykowany Formularz kontaktowy na Stronie lub e-mail.
 • Możliwość wypełnienia obowiązków prawnych i podatkowych ciążących na mnie jako na przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Kategorie odbiorców danych  osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • przede wszystkim podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe)
 • zaufane podmioty/partnerzy, z którymi współpracuje w związku z moja aktywnością zawodową:
 • firmy informatyczne i nowych technologii;
 • marketingowe, komunikacyjne (np. obsługa newslettera);
 • płatnicze (np. TPAY);
 • księgowe i prawne.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z charakterem mojej działalności realizowanej poprzez Stronę oraz za pośrednictwem  mediów społecznościowych – Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy (Stany Zjednoczone).

Okres przechowywania danych  osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:

 • zawarcie i wykonania umowy – do momentu prawidłowego zrealizowania umowy na Twoją rzecz
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy
 • marketingu bezpośredniego  związanego wyłącznie z moją działalnością– do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu
 • wypełnienia obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.
Przysługujące prawa
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 • prawo do sprzeciwu – pamiętaj proszę, że  przyczyną sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestanę przetwarzać Twoje dane w celu, do którego wyraziłeś sprzeciw, chyba że wykażę istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.